• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  ISM anunță concurs pentru o nouă identitate vizuală

  ISM anunță concurs pentru o nouă identitate vizuală

       
   01.11.2016    3990 Accesări    

  Invitația de concurs

  Nr. 01-11/578 din 31 octombrie 2016

  Stimate Domnule/Doamnă Director,

  Vă informăm că se organizează concursul de soluții, ca parte a procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a identității vizuale a Institutului de Standardizare din Moldova. 

  Luînd în considerare experienţa şi competenţa întreprinderii Dvs. în domeniu, solicităm participarea la concursul privitor la prestarea serviciilor descrise mai jos. 

  Denumirea autorităţii contractante: IP ”Institutul de Standardizare din Moldova”

  IDNO: 1013600011418

  Tipul procedurii de achiziţie: concurs de soluții, ca parte a procedurii de cerere a ofertelor

  Obiectul achiziţiei: servicii de elaborare a identității vizuale a Institutului de Standardizare din Moldova

  Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare

  -       Cod CPV: 79342200-5

  -       Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate: Elaborarea identității vizuale a Institutului de Standardizare din Moldova

  -       Unitatea de măsură:   –

  -       Cantitatea:   –

  -       Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă: Conform caietului de sarcini (Anexa nr. 1 la Documentația de concurs)

  Termenul de desfășurare a concursului de soluții (jurizarea): 22 noiembrie 2016.

  Locul de desfășurare a concursului de soluții (jurizarea): MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, sala de ședințe, etajul I.

  Termenul de semnare a contractului ca rezultat al concursului de soluții: 28 noiembrie 2016.

  Termenul de executare a contractului privind prestarea serviciilor de elaborare a identității vizuale a Institutului de Standardizare din Moldova, semnat cu Participantul a cărei soluție a fost declarată de juriu cîștigătoate (locul I): 28 decembrie 2016.

  Prețul serviciilor conform contractului privind prestarea serviciilor de elaborare a identității vizuale a Institutului de Standardizare din Moldova, semnat cu întreprinderea a cărei soluție a fost declarată de juriu cîștigătoate (locul I) nu va depăși: 50 000,00 (cincizeci mii,00) lei.

  Suma indicată include TVA.

  Nr/o

  Denumirea documentului/cerinţei

  Cerinţe suplimentare faţă de document

  1

  Scrisoare de însoțire

  Anexa nr. 3 la Documentația de concurs

  Va însoți oferta

  2

  Partea scrisă/descriptivă

  Va prezenta descrierea conceptului, ideii ce a stat la baza elaborării identității vizuale, logoului propuse

  3

  Partea desenată/cu imagini

  Va prezenta conceptul/ideea identități, logouluii propuse

  4

  Certificat/decizia de înregistrare

  Se va prezenta în copie certificată

  5

  Extras desfășurat CIS

  Genurile de activitate, administrator

  Se va prezenta în copie certificată

  6

  Informația despre participant

  Anexa nr. 5 la Documentația de concurs

  7

  Portofoliu

  Minim 3 servicii de elaborare a identității vizuale realizate anterior

  Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita explicații de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: 

  Denumirea autorităţii contractante: IP ”Institutul de Standardizare din Moldova”

  Adresa: MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28

  Tel: 022-905-341, 067705341, 022-905-300, 067705300

  Fax: 022-905-310

  E-mail: lucia.mursa@standard.md, info@standard.md

  Numele şi funcţia persoanei responsabile: Lucia Mursa, specialist principal, Departamentul comunicare și relații internaționale 

  Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, conform cerințelor suplimentare față de documente stabilite în tabelul de mai sus, şi urmează a fi prezentate:

  - pînă la ora: 09.30;

  - la data de: 22 noiembrie 2016;

  - pe adresa: IP ”Institutul de Standardizare din Moldova”, MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, anticamera (etajul 2). 

  Ofertele întîrziate: vor fi respinse prin decizia Juriului.

  Criteriul de determinare a ofertelor cîștigătoare: jurizarea ofertelor de către Juriu.

  Termenul de valabilitate a ofertelor: pînă la data 22 noiembrie 2016 pentru toate ofertele cu excepția celei declarate de către Juriu cîștigătoare (locul I). Oferta declarată de către Juriu cîștigătoare este valabilă pînă la data de 28 noiembrie 2016, data semnării contractului avînd ca obiect serviciile de elaborare a identității vizuale a Institutului de Standardizare din Moldova.

  Garanţia pentru ofertă: nu se cere.

  Contestaţiile se depun la: Agenţia Achiziții Publice, la adresa MD-2028, str. Hîncești, 53. 

  Documentaţia pentru concursul de soluții privind elaborarea identităţii vizuale a Institutului de Standardizare din Moldova poate fi vizualizată aici.