• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Spunem STOP corupției cu primul standard internațional ISO!

  Spunem STOP corupției cu primul standard internațional ISO!

       
   07.11.2016    3237 Accesări    

  Standardul internațional ISO 37001:2016 Sisteme de management anticorupție. Cerințe și recomandări de implementare este primul standard privind sistemul de management anti-mită, elaborat pentru a ajuta organizațiile să lupte împotriva corupției în cadrul activității lor. Standardul oferă linii directoare pentru prevenirea, detectarea și combaterea corupției. 

  Neil Stansbury, președintele comitetului de proiect         ISO/PC 278, responsabil de elaborarea standardului, a menționat: „Corupția reprezintă un risc major cu care se confruntă mai multe țări și sectoare ale economiei. Cu toate acestea, creșterea gradului de conștientizare a pagubelor cauzate de corupţie este rezultatul întreprinderii unor măsuri eficiente pentru a preveni acest fenomen.” 

  Multe organizații au investit deja timp și resurse semnificative pentru elaborarea unor sisteme și procese interne în scopul prevenirii corupției. Standardul sus-menţionat este elaborat pentru a susține și a intensifica aceste eforturi, oferind în același timp transparență și claritate cu privire la implementarea măsurilor și mijloacelor eficiente și eficace care trebuie aplicate de organizații. 

  Implementarea standardului internațional ISO 37001 va contribui la asigurarea managerilor, investitorilor, partenerilor de afaceri, statelor de personal și altor părți interesate că organizația întreprinde măsuri suficiente pentru a preveni actele de corupţie. 

  Sistemul de management anti-mită specifică cerinţe privind următoarele aspecte: 

  ·         Stabilirea politicilor și procedurilor anticorupție; 

  ·         Responsabilitatea și angajamentul top managementului;

  ·         Supravegherea acestui fenomen de către o persoană responsabilă;

  ·         Organizarea cursurilor de instruire cu privire la anti-mită;

  ·         Evaluarea riscurilor cu privire la proiectele și partenerii de afaceri;

  ·         Iniţierea procedurilor de raportare, monitorizare, anchetare, precum şi de audit;

  ·         Implementarea mijloacelor de control financiar, comercial sau contractual, precum și în domeniul achizițiilor;

  ·         Aplicarea măsurilor corective și de îmbunătățire a acestora. 

  Standardul a fost elaborat pentru a fi implementat de către organizațiile de orice tip, indiferent de locul în care îşi exercită activitatea. Totodată, organizațiile pot fi certificate conform standardului ISO 37001 pentru a confirma faptul că sistemul lor de management anticorupție îndeplinește cerințele din standard. 

  Deşi standardul nu poate garanta că luarea şi darea de mită nu va avea loc, totuși acesta poate ajuta organizațiile să pună în aplicare măsuri eficiente de prevenire și abordare a acestei probleme. 

  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a adoptat standardul internațional ISO 37001 în calitate de standard moldovenesc și îndeamnă toți factorii interesați să utilizeze și să procure acest standard. 

  Pentru mai multe informații cu privire la procurarea standardelor, părțile interesate pot să se adreseze în cadrul Fondului Național de Standarde al ISM.  

  Sursă: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2125