• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Acces fără obstacole – standardele europene orientate către persoanele cu dizabilitați

  Acces fără obstacole – standardele europene orientate către persoanele cu dizabilitați

       
   26.12.2016    3177 Accesări    

  Accesibilitatea este un aspect important al integrării în comunitate și al incluziunii sociale în cazul persoanelor cu dizabilități atât în Uniunea Europeană, cât și la nivel mondial.

  Pentru a oferi persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieţii, trebuie să se asigure măsurile adecvate pentru accesul acestora în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

  Cum standardele europene susțin accesibilitatea?

   Standardele joacă un rol important pentru mediul de afaceri și prestatorii de servicii, deoarece acestea oferă linii directoare pentru elaborarea unor servicii și produse accesibile persoanelor cu dizabilități. Drept exemple, putem menționa crearea autovehiculelor adaptate necesităților acestora, construirea rampelor de acces la intrarea în edificii, ascensoare cu sisteme speciale, obiecte sanitare, noi tehnologii și sisteme informaționale și de comunicații etc.

  Organizațiile europene de standardizare, cum ar fi Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC), și-au depus eforturile pentru  implementarea unui nou concept privind accesibilitatea, „Designul pentru toți". Acest concept asigură faptul că un produs sau serviciu va fi accesibil persoanelor cu dizabilități și celor în vârstă.

  Mai jos sunt redate link-urile grupurilor de lucru, care și-au propus ca scop elaborarea standardelor europene privind accesibilitatea.

  Grupul comun de lucru 5 Design pentru toți al CEN-CENELEC

  Grupul comun de lucru 6 Accesibilitatea în clădiri

  Grupul comun de lucru al CEN/CENELEC/ETSI eAccesibilitate

  Comitetul tehnic CEN/TC 224 Grupul de lucru 6  Interfața utilizatorului

  Vă reamintim, că orice persoană interesată poate deveni membru al comitetului tehnic în scopul de a participa la elaborarea standardelor. Pentru mai multe informații, Vă îndemnăm să accesați pagina web a Institutului de Standardizare din Moldova  www.standard.md , compartimentul „Cum mă implic în activitatea de standardizare?", sau să ne contactați direct la numărul de telefon: 022 905 315.

  Sursă: http://www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/TN-2016-045.aspx