• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Managerii școlilor auto din țară instruiți în domeniul standardizării

  Managerii școlilor auto din țară instruiți în domeniul standardizării

       
   13.04.2017    1786 Accesări    

  În cadrul proiectului Academia Standardizării, 30 de manageri ai școlilor auto din țară au beneficiat de o sesiune de diseminare a informațiilor în domeniul standardizării cu tematica Standardizarea și asigurarea calității educației non-formale și a fost organizat de către Institutul de Standardizare din Moldova în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional (ANACIP).

  În cadrul ședinței comune, prestatorii de servicii au fost informați de către reprezentanții ISM și ANACIP despre prevederile, aplicabilitatea și beneficiile standardelor SM ISO 29990:2016 Servicii de instruire pentru educaţie şi pregătire non-formale. Cerinţe de bază pentru prestatorii de servicii și SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe, precum și despre evaluarea externă a calității programelor de formare profesională continuă.

  Acest eveniment a fost organizat cu scopul de a informa managerii școlilor auto despre avantajele implementării standardului SM ISO 29990:2016, ținând cont de faptul că implementarea acestuia oferă conformitatea cu cerințele stabilite de ANACIP în vederea obținerii acreditării sau autorizării.

  Pentru mai multe informații cu privire la procurarea standardelor, părțile interesate pot să se adreseze în cadrul Fondului Național de Standarde al ISM.  

  Prezentările difuzate în cadrul evenimentului pot fi vizualizate în compartimentul Academia standardizării/materiale didactice.