• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Anunț de angajare

  Anunț de angajare

       
   01.06.2018    541 Accesări    

  A N U N Ţ

  cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea

  funcției vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

  PRELUNGIT

   

  Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

  Adresa juridică, sediul: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28

  Subdiviziunea structurală: Centrul Business Suport în Standardizare

  Funcția vacantă: manager dezvoltare

  Telefon de contact: 022-905-304

  E-mail: inga.varvariuc@standard.md

  Persoana de contact: Varvariuc Inga, vicedirector administrativ

  Scopul funcției: asigurarea realizării procesului de management al proiectelor și a procesului de promovare a activității de standardizare în mediul academic

  Atribuțiile de funcție:

  1) instruirea în domeniul standardizării

  2) managementul proiectelor

  3) colaborarea cu mediul academic

  Studii: superioare, de licență sau echivalente

  Experiență profesională: un an de experiență în domeniul managementului proiectelor și/sau în domeniul comunicării

  Cunoștințe:

  a) să cunoască regulile de standardizare și legislația în domeniul standardizării; 

  b) să cunoască limba de stat, limba rusă și engleză și/sau franceză;  

  c) să cunoască: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

  Abilități: de analiză și sinteză a datelor, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor în domeniul de competentă

  Candidații vor prezenta următoarele documente:

  1) cererea de participare la concurs;

  2) CV.

  Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, anticamera sau pe adresa de e-mail: inga.varvariuc@standard.md.

  Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 18 iunie 2018, ora 15.00.

  Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, sala de ședințe.

  Data desfășurării concursului: 18 iunie 2018, 16.00.

  Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM). 

  Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.