• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Curs de instruire privind managementul calității în instituții de învățământ

  Curs de instruire privind managementul calității în instituții de învățământ

       
   24.10.2018    1876 Accesări    

  În data de 23 octombrie 2018, Institutul de Standardizare din Moldova a organizat, în cadrul proiectului educațional Academia Standardizării, un curs de instruire cu genericul „Implementarea sistemului de management al calității în instituțiile de învățământ superior conform standardului ISO 9001:2015", la care au participat membrii Consiliului pentru Asigurarea Calității și decanii facultăților din cadrul ULIM.

  Sesiunea a avut drept scop informarea managerilor universitari despre punctele forte, oportunitățile și importanța implementării sistemelor de management al calității în instituțiile de învățământ superior. Totodată, participanții au aflat metodele și tehnicile de gestionare a riscurilor, de îmbunătățire a procesului educational și de sporire a productivității muncii prin prisma comunicării instituționale.

  În cadrul sesiunii a fost abordat subiectul privind cerințele standardului SM EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe, precum și relația dintre acesta și standardul ISO 21001:2018 Instituții de învățământ. Sisteme de management pentru instituțiile de învățământ. Cerințe cu ghid de utilizare.  

  Partea practică a cursului de instruire a constat din prezentarea exemplelor de documente privind implementarea SM EN ISO 9001:2015 într-o instituție de învățământ cu elementele specifice ale ISO 21001:2018, fapt ce le-a permis beneficiarilor să conștientizeze esența și ponderea temei discutate.