• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Informații actuale privind indicativul standardelor elaborate de IEC

    Informații actuale privind indicativul standardelor elaborate de IEC

         
     06.02.2019    748 Accesări    

    Institutul de Standardizare din Moldova, în calitate de organism național de standardizare, aduce la cunoștință tuturor părților interesate informații actuale privind standardele elaborate în cadrul Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC). Astfel, Vă reamintim că până în anul 2014, indicativul standardelor elaborate de către IEC cuprindea abrevierea provenită din denumirea organizației elaboratoare: „IEC" (de la versiunea în limba engleză „lnternational Electrotechnical Commission") sau abrevierea „CEI" (de la versiunea în limba franceză „Commission Électrotechnique Internationale"). Ulterior, în anul 2015, a fost adoptată o rezoluție prin care toate publicațiile, indiferent de limba publicării, au același indicativ abreviat: IEC.

    Totodată, menționăm că, în prezent, standardele cu indicativul „CEI" sunt identice celor cu indicativul „IEC", fiind valabile până la înlocuirea acestora. Drept exemple sunt standardele: SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări și SM SR EN ISO/CEI 17025:2002 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.