• Prima   -  Resurse media   -  Comunicate  -  Anunț de angajare — specialist relații externe

  Anunț de angajare — specialist relații externe

       
   09.07.2019    1650 Accesări    

   

  A N U N Ţ

  cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea

  funcției vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM) 

   

  Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova 

  Adresa juridică, sediul: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28

  Subdiviziunea structurală: Departamentul Comunicare și relații externe (DCRE)

  Funcția vacantă: Specialist relații externe, Departamentul Comunicare și relații externe

  Telefon de contact: 022-905-300

  E-mail: nelu.pascal@standard.md

  Persoana de contact: Ivan PASCAL, Designer DCRE

  Scopul funcției: managementul relațiilor externe ale ISM

  Atribuțiile de funcție:

   1)   reprezentarea ISM în relațiile cu organizațiile și organismele de standardizare regionale, internaționale și ale altor state;

  2)    organizarea evenimentelor și a deplasărilor;

  3)    planificarea activității ISM;

  4)    managementul documentelor;

  5)    managementul arhivei documentelor ISM;

  Studii:  superioare de licenţă în domeniul relațiilor internaționale, administrație publică sau alte studii (sau studenți în ultimul an de facultate).  

  Experiență profesională: Se va considera un avantaj experiența în organizarea evenimentelor, colaborarea cu organizații la nivel national și internațional. 

  Cunoștințe: Microsoft Office, Internet, limba română, rusă, engleză.

  Abilități: de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă, de planificare, organizare, coordonare, exprimare coerentă în scris și verbal.

  Candidații vor prezenta următoarele documente:

  1)     cererea de participare la concurs;
  2)     copia buletinului de identitate;
  3)     copia carnetului de muncă, după caz;
  4)     copiile diplomelor de studii;
  5)     CV.

  Dosarele se vor prezenta pe adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, anticamera.

  Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 19 iulie 2019, ora 17.00.

  Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, sala de ședințe.

  Data desfășurării concursului: 22 iulie 2019, ora 10.00.

  Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM).

  Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.