• Prima   -  Resurse media   -  Noutăți şi evenimente  -  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Materiale de construcții. Volumul I "

  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică Materiale de construcții. Volumul I "

       
   30.01.2014    6994 Accesări    

  Institutul Național de Standardizare propune spre atenția Dvs. broșura tematică „Materiale de construcții. Volumul I "

  În evoluția sa, societatea umană a adus modificări neîntrerupte mediului natural al planetei, transformîndu-l treptat în mediu umanizat. La rîndul său, acesta trebuie adaptat și organizat în scopul aprovizionării populației la nivelul cerințelor crescînde de consum și acoperirii nevoilor de materie primă ale industriei. Astfel, una dintre marile provocări cu care se confruntă societatea este utilizarea rațională a resurselor naturale și corelarea activității de organizare și sistematizare a teritoriului cu măsuri de gestionare eficientă a factorilor naturali, precum și adoptarea de tehnologii de producție cît mai puțin poluante și valorificarea optimă a substanțelor reziduale, totodată ținînd cont de tendința agenților economici de a obține profit maxim cu costuri minime.

  În acest context, deosebit de important este schimbul de experiență și diseminarea bunelor practici la nivel internațional prin intermediul activității de standardizare, care face această informație disponibilă și accesibilă tuturor părților interesate.

  Sectorul construcțiilor este unul dintre cele mai dinamice sectoare economice. În prezent, atît față de construcțiile noi, cît și față de cele deja existente se impun cerințe tot mai ridicate, atît din partea beneficiarilor, cît și a autorităților.

  Astfel, pentru a veni în întîmpinarea producătorilor autohtoni și importatorilor, Institutul Național de Standardizare (INS) a elaborat o broșură tematică „Materiale de construcții. Volumul I”, care conține descrierea succintă a standardelor moldovene conexe la Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, întregul text al Reglementării, precum și formularele de comandă ale standardelor moldovene. La rîndul său, standardele incluse în broșură conțin informația referitoare la terminologie, condiții tehnice și metode de încercare.

  Atît standardele moldovene în domeniu, cît și broșura în cauză pot fi consultate și achiziționate în cadrul Fondului Național de Standarde al INS, la adresa mun. Chișinău, str. Eugen Coca, 28, biroul 12.

  Telefon: +373 (22) 905 303

  E-mail: standard@standard.md