• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Ancheta publică  -  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor din domeniul industriei ceasurilor

  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor din domeniul industriei ceasurilor

       
   27.11.2013     

  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a standardelor din domeniul industriei ceasurilor

  Institutul Național de Standardizare a identificat o serie de standarde în domeniul industriei ceasurilor, pe care le consideră pasibile de anulare. Propunerea de anulare vine avînd în vedere lipsa în Republica Moldova a acestei industrii și, respectiv, a lipsei aplicabilității practice a acestor standarde.

  Prin aplicabilitate practică se înțelege inclusiv, dar nu limitat, utilizarea standardelor în scopuri industriale pentru descrierea materiilor prime în fluxul tehnologic, drept referință pentru produsele finite, pentru efectuarea încercărilor de laborator, drept referințe în contractele semnate între părți sau în caietele de sarcini pentru licitații etc.

  În general, conform practicilor statelor UE, se propun spre anulare standardele din sectoarele cu ritmuri rapide de dezvoltare și cele care au un grad redus de relevanță industrială. Standardele din sectoarele cu ritmuri rapide de dezvoltare la anulare nu se înlocuiesc, deoarece acestea și-au epuizat semnificația tehnologică și științifică.

  După anulare, textul standardului se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil oricui pentru consultare.

  Asupra propunerii de anulare a acestor standarde poate face observații orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 27.02.2014, termen care reprezintă sfîrșitul anchetei publice.

  În cazul în care se va considera necesară păstrarea în vigoare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum și avantajele industriale sau economice de la aplicarea acestuia.

   

  Indicativul

  Titlul

  GOST 12932-67

  Часы наручные. Присоединительные размеры корпусов

  GOST 29154-91 (ISO 1112-74)

  Камни часовые функциональные и нефункциональные

  GOST 4.345-85

  Система показателей качества продукции. Камни часовые и технические. Номенклатура показателей

  GOST 13649-79

  Ушки съемные для корпусов наручных часов. Конструкция и размеры

  GOST 703-76 E

  Часы настенные маятниковые механические. Общие технические условия

  GOST 3145-84 E

  Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия

  GOST 3309-84 E

  Часы настольные и настенные балансовые механические. Общие технические условия

  GOST 27752-88 E

  Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники. Общие технические условия

  GOST 29330-92 (ISO 2281-90)

  Часовое дело. Часы водонепроницаемые

  GOST 7934.1-74

  Масла и смазки часовые. Метод определения испаряемости

  GOST 7934.2-74

  Масла часовые. Метод определения краевого угла смачивания

  GOST 7934.3-74

  Масла часовые. Метод определения нарастания вязкости при окислении в тонком слое

  GOST 7934.4-74

  Масла часовые загущенные. Метод испытания на коллоидную стабильность

  GOST 7934.5-74

  Масла и смазки часовые. Метод определения коррозионной активности

  GOST 7935-74

  Масла часовые общего назначения. Технические условия

  GOST 7936-76

  Масло часовое загущенное ПС-4. Технические условия

  GOST 8781-71

  Масла часовые низкотемпературные. Технические условия

  GOST 21532-76

  Смазка часовая РС-1. Технические условия