• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Ancheta publică  -  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare. Domeniul tehnologia informaÈ›iei

  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare. Domeniul tehnologia informaÈ›iei

       
   19.02.2014     

  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare-Domeniul tehnologia informaÈ›iei 

   

  Institutul Național de Standardizare a identificat o serie de standarde interstatale în diverse domenii, cum ar fi producerea celulozei și a hîrtiei, industria sticlei și ceramicii, în domeniul unor minereuri și extragerii etc., pentru care propune anularea aplicării, avînd în vedere lipsa în Republica Moldova a acestor industrii sau a aplicabilității practice a acestor standarde.

                  

  Prin aplicabilitate practică se înțelege inclusiv, dar nu limitat, utilizarea standardelor în scopuri industriale pentru descrierea materiilor prime în fluxul tehnologic, drept referință pentru produsele finite, pentru efectuarea încercărilor de laborator, drept referințe în contractele semnate între părți sau în caietele de sarcini pentru licitații etc.

   

  Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observații orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 30.06.2014, termen care reprezintă sfîrșitul anchetei publice.

  După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare.

   

  În cazul în care se va considera necesară păstrarea aplicării în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului și avantajele industriale sau economice de la aplicarea acestuia.

   

   I.                        Domeniul tehnologia informaÈ›iei

   

  GOST 19.001-77

  Единая система программной документации. Общие положения

  GOST 19.005-85

  Единая система программной документации. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения

  GOST 24.104-85

  Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования

  GOST 24.701-86

  Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения

  GOST 24.702-85

  Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения

  GOST 24.703-85

  Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения

  GOST 6048-67 E

  Ленты красящие текстильные для пишущих машин. Технические условия

  GOST 6431-75

  Машины пишущие. Расположение клавиш и символов на клавиатуре

  GOST 8854-75

  Машины пишущие. Шрифты, колодки литерные. Технические условия

  GOST 9372-80

  Катушки для красящих лент пишущих машин. Технические условия

  GOST 13699-91

  Запись и воспроизведение информации. Термины и определения

  GOST 14291-83 E

  Машины для уничтожения документов. Общие технические условия

  GOST 15971-90

  Системы обработки информации. Термины и определения

  GOST 18421-93

  Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. Термины и определения

  GOST 20855-83

  Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для коммутируемых и некоммутируемых каналов тональной частоты. Типы и основные параметры

  GOST 21021-2000

  Устройства числового программного управления. Общие технические требования

  GOST 23545-79

  Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные обозначения на схемах и планах

  GOST 23675-79

  Цепи стыка С2-ИС системы передачи данных. Электрические параметры

  GOST 24402-88

  Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и определения

  GOST 24509-80

  Кассы-автоматы. Общие технические условия

  GOST 24836-81

  Устройства программного управления промышленными роботами. Методы кодирования и программирования

  GOST 25492-82

  Устройства цифровых вычислительных машин запоминающие. Термины и определения

  GOST 25868-91

  Оборудование периферийное систем обработки информации. Термины и определения

  GOST 26387-84

  Система "человек-машина". Термины и определения

  GOST 26553-85

  Обслуживание средств вычислительной техники централизованное комплексное. Термины и определения

  GOST 26626-85

  Машины контрольно-кассовые и билетно-кассовые. Общие технические требования

  GOST 27459-87

  Системы обработки информации. Машинная графика. Термины и определения

  GOST 27833-88

  Средства отображения информации. Термины и определения

  GOST 27954-88

  Видеомониторы персональных электронных вычислительных машин. Типы, основные параметры, общие технические требования

  GOST 28161-89

  Средства сшивания документов. Общие технические требования

  GOST 28162-89

  Средства для нанесения защитных покрытий на документы. Общие технические требования

  GOST 28195-99

  Оценка качества программных средств. Общие положения

  GOST 28397-89

  (ISO 2382-15-85)

  Языки программирования. Термины и определения

  GOST 28581-90

  Машины пишущие механические и электромеханические. Общие технические требования и методы испытаний

  GOST 28806-90

  Качество программных средств. Термины и определения

  GOST 29099-91

  Сети вычислительные локальные. Термины и определения