• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Ancheta publică  -  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare. Industria lemnului

  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare. Industria lemnului

       
   19.02.2014     

  Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale adoptate prin metoda de ratificare-Industria lemnului 

   

  Institutul Național de Standardizare a identificat o serie de standarde interstatale în diverse domenii, cum ar fi producerea celulozei și a hîrtiei, industria sticlei și ceramicii, în domeniul unor minereuri și extragerii etc., pentru care propune anularea aplicării, avînd în vedere lipsa în Republica Moldova a acestor industrii sau a aplicabilității practice a acestor standarde.

                  

  Prin aplicabilitate practică se înțelege inclusiv, dar nu limitat, utilizarea standardelor în scopuri industriale pentru descrierea materiilor prime în fluxul tehnologic, drept referință pentru produsele finite, pentru efectuarea încercărilor de laborator, drept referințe în contractele semnate între părți sau în caietele de sarcini pentru licitații etc.

   

  Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observații orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 30.06.2014, termen care reprezintă sfîrșitul anchetei publice.

  După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare.


  În cazul în care se va considera necesară păstrarea aplicării în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului și avantajele industriale sau economice de la aplicarea acestuia.

   

   I.                        Industria lemnului

  GOST 48-91

  Заготовки лыжные. Технические условия

  GOST 102-75

  Фанера березовая авиационная. Технические условия

  GOST 968-68

  Пиломатериалы авиационные (бруски и доски). Технические условия 

  GOST 980-80

  (ISO 2935-74)

  Пилы круглые плоские для распиловки древесины. Технические условия

  GOST 1824-88

  Детали и сборочные единицы деревянного верхнего строения мостовых парков. Общие технические условия

  GOST 2646-71

  Заготовки авиационные хвойных пород. Технические условия

  GOST 2800-83

  Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок. Технические условия

  GOST 2996-79

  Заготовки авиационные лиственных пород. Технические условия

  GOST 3934-71

  Древесина авиационная. Правила приемки и методы контроля

  GOST 5780-77

  Обапол для крепления горных выработок. Технические условия

  GOST 9302-83

  Пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия

  GOST 15987-91

  (ISO 2730-73)

  Рубанки деревянные. Технические условия

  GOST 25458-82

  Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия

  GOST 26002-83

  Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия

  GOST 28469-90

  Шпалы и брусья деревянные клееные для трамвайных путей. Технические условия

  GOST 12.3.015-78

  Система стандартов безопасности труда. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности

  GOST 4106-74

  Сырье древесное для выработки дубильных экстрактов. Технические условия

  GOST 8992-75

  Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи. Технические условия

  GOST 10482-74

  Пилы для тарных лесопильных рам. Технические условия

  GOST 12457-77

  Заготовки деревянные для весел. Технические условия

  GOST 13235-79

  Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями для обработки пазов и гребней. Конструкция и размеры

  GOST 16032-70

  Лесосплав. Термины и определения

  GOST 18110-72

  Плиты древесностружечные. Термины и определения

  GOST 22299-76

  Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования

  GOST 22297-76

  Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. Технические требования

  GOST 22298-76

  Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования

  GOST 21769-84

  Зелень древесная. Технические условия

  GOST 19922-74

  Заготовки гнуто-клееные. Метод определения предела прочности клеевого соединения бобышек со шпоном в трапециевидных царгах стульев