• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Ancheta publică  -  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale

  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale

       
   02.07.2014     

   

  Anunț de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale

  Institutul Național de Standardizare a identificat o serie de standarde interstatale, adoptate atît prin metoda de ratificare, cît și prin metoda paginii de copertă, în domeniile dispozitivelor electronice cu vid, producerea vagoanelor, producerea rulmenților ș.a., pentru care propune anularea aplicării în Republica Moldova avînd în vedere lipsa aplicabilității practice a acestor standarde, precum și pierderii semnificației tehnologice a acestora.

  Prin aplicabilitate practică se înțelege inclusiv, dar nu limitat, utilizarea standardelor în scopuri industriale pentru descrierea materiilor prime în fluxul tehnologic, drept referință pentru produsele finite, pentru efectuarea încercărilor de laborator, drept referințe în contractele semnate între părți sau în caietele de sarcini pentru licitații etc.

  Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observații orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 30.09.2014, termen care reprezintă sfîrșitul anchetei publice.

  După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare.

  În cazul în care se va considera necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, rugăm prezentarea detaliilor privind utilitatea practică a standardului, precum și avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia.

   

  Link PDF