• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Cu privire la constituirea unui comitet tehnic de standardizare

  Cu privire la constituirea unui comitet tehnic de standardizare

       
   27.08.2015     

  Cu privire la constituirea unui comitet tehnic de standardizare

  În temeiul art. 7 alin. (3) al Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul prevederilor pct. 4.1.3 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”, Institutul Naţional de Standardizare

  HOTĂRĂȘTE:

  1. Se constituie Comitetul tehnic de standardizare CT 43 „Evaluarea conformității” (în continuare CT 43), în componenţă, conform anexei.

  2. Obiectivul activității CT 43 va deriva predominant din programul de lucru al comitetului ISO/CASCO ,,Comitete pentru evaluarea conformității” și CEN/CLC/TC1 ,,Criterii pentru evaluarea conformității organismelor”.

  3. Comitetul tehnic va desfăşura procedurile şi va respecta termenii stabiliţi în CBP 1-3:2015 „Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”.

   Lista poate fi descărcată aici.