• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Anunţ privind solicitarea propunerilor pentru elaborarea Programului de Standardizare Naţională 2016

  Anunţ privind solicitarea propunerilor pentru elaborarea Programului de Standardizare Naţională 2016

       
   26.11.2015     

   Conform art. 10 al Legii nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare, Institutul Naţional de Standardizare (INS) iniţiază elaborarea proiectului Programului de standardizare naţională pentru anul 2016 în baza propunerilor părţilor interesate. Oricare parte interesată în aplicarea unui standard poate înainta propuneri de adoptare în calitate de standard naţional.

  Standardele ce vor fi propuse pentru a fi adoptate trebuie să susţină obiectivele trasate în documentele de politici naţionale, să contribuie la implementarea directivelor europene şi la eliminarea barierelor tehnice în calea comerţului, urmînd a fi prezentate argumentele care justifică necesitatea adoptării standardelor, pentru a decide asupra includerii acestora în Programul naţional de standardizare.

  În lumina celor menţionate, rugăm prezentarea propunerilor de standarde europene şi/sau internaţionale spre adoptare pentru anul 2016 cu fundamentarea necesităţii practice şi a avantajului industrial şi comercial obţinut la utilizarea acestor standarde.

  Concomitent, pot fi înaintate propuneri pentru elaborarea standardelor moldovene SM, cu menţionarea condiţiilor de elaborare (comitet tehnic sau grup de lucru responsabil, sursele de finanţare).

  Propunerile pot fi transmise pînă la data de 25.12.2015 la adresa de email: lilian.bostan@standard.md sau în adresa INS - str. E. Coca 28, MD 2069.