• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect

  Cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect

       
   03.12.2015     

  În temeiul art. 7 alin. (3) al Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul prevederilor pct. 4.1.4 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”, la inițiativa Ministerului Economiei și proiectului INOGATE, Institutul Naţional de Standardizare

  HOTĂRĂȘTE:

  1. Se constituie Comitetul tehnic de standardizare CT 45 „Comitet tehnic de proiect - Electroenergetica” (în continuare CT 45), în componenţă, conform anexei.

  2. Obiectivul activității CT 45 va fi examinarea listei standardelor moldovene din domeniu, identificarea și înaintarea propunerilor de anulare a standardelor conflictuale cu standardele europene adoptate, precum și stabilirea termenilor de tranziție, conform angajamentelor ce derivă din Acordul de Asociere RM – UE și Acordul de Aderare la Tratatul de constituire a Comunității Energetice.

  Lista poate fi descărcată aici.