• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect

  Cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect

       
   03.12.2015     

  În temeiul art. 7 alin. (3) al Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul prevederilor pct. 4.1.4 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare” și la inițiativa Ministerului Economiei și proiectului INOGATE, Institutul Naţional de Standardizare

  HOTĂRĂȘTE:

  1. Se constituie Comitetul tehnic de standardizare CT 44 „Comitet de proiect – Gaze combustibile și infrastructura gazelor” (în continuare CT 44), în componenţă, conform anexei.

  2. Obiectivul activității CT 44 va fi examinarea listei standardelor moldovene din domeniu, identificarea și înaintarea propunerilor de anulare a standardelor conflictuale cu standardele europene adoptate, precum și stabilirea termenilor de tranziție, conform angajamentelor ce derivă din Acordul de Asociere RM – UE și Acordul de Aderare la Tratatul de constituire a Comunității Energetice.

  Lista poate fi descărcată aici.