• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Anunț privind constituirea unui Comitet tehnic de standardizare în domeniul laptelui și produselor lactate

  Anunț privind constituirea unui Comitet tehnic de standardizare în domeniul laptelui și produselor lactate

       
   07.12.2015     

  Republica Moldova întreprinde pași fermi spre alinierea infrastructurii calității la cea a Uniunii Europene. În ce privește domeniul standardizării, se adoptă standarde europene și internaționale în diverse domenii.

  Avînd în vedere varietatea de probleme legate de starea de conflictualitate a standardelor moldovene cu standardele europene, precum și inconsistența multor standarde moldovene cu legislația sectorială în domeniul alimentar, Institutul Național de Standardizare (INS) consideră oportună constituirea unui comitet tehnic în domeniul laptelui și produselor lactate.

  Prin participarea la lucrările comitetelor tehnice de standardizare, factorii economici au acces din timp la toate informațiile privitoare la activitatea de standardizare națională, europeană și internațională, la cerințele și specificațiile care urmează să se aplice prin standarde produselor și serviciilor. Aceste informații ajută la stabilirea priorităților în vederea adaptării producției la o piață europeană mult mai dinamică.

  Comitetul va avea sarcina de a examina toate standardele moldovene și europene/internaționale și va identifica standardele conflictuale sau depășite și va propune anularea acestora. La fel va fi efectuată analiza coerenței standardelor moldovene cu prevederile legislației în vigoare.

  Astfel, INS invită toate părțile interesate în subiectul dat să examineze propunerea de a participa la lucrările comitetului tehnic menționat. Persoana, care urmează a fi propusă trebuie să dețină următoarele competențe:

   – Să cunoască principiile şi regulile în domeniul standardizării, să cunoască prevederile legislaţiei în domeniu şi să cunoască prevederile codurilor de bună practică în domeniul standardizării;

  – Să aibă experienţă în elaborarea sau în utilizarea standardelor;

  – Să poată examina un proiect de standard sau un standard şi eventual să înainteze obiecţii sau propuneri de îmbunătăţire sau armonizare;

  – Să aibă experienţă de activitate în domeniul acoperit de comitetul tehnic.

  Participarea în activitatea comitetului tehnic nu împlică achitarea a careva plăţi de către membri.

   

  În acest context, pînă la data de 18.01.2016, rugăm să delegați o persoană care va reprezenta întreprinderea sau organizația dvs.