• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul biotehnologie

  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul biotehnologie

       
   27.06.2016     

  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul biotehnologie

   

  Republica Moldova întreprinde pași fermi spre alinierea infrastructurii calității la cea a Uniunii Europene. În acest scop, precum și conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”, fiecare standard moldovean trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.

   Examinarea periodică a standardelor naţionale se efectuează în scopul de a asigura:

  a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;

  b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;

  c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;

  d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

   Avînd în vedere faptul că în Republica Moldova sunt în vigoare o serie de standarde ce țin de domeniul biotehnologiei și care necesită a fi examinate, Institutul Național de Standardizare (INS) consideră oportună constituirea unui comitet tehnic de proiect în domeniul respectiv.

   Comitetul va avea sarcina de a examina standardele moldovene originale din domeniul biotehnologiei.

   Astfel, INS invită toate părțile interesate de subiectul dat să examineze propunerea de a participa la lucrările comitetului tehnic propus spre creare. Persoana, care urmează a fi propusă trebuie să dețină următoarele competențe:

   – Să cunoască principiile şi regulile în domeniul standardizării, să cunoască prevederile legislaţiei în domeniu şi să cunoască prevederile codurilor de bună practică în domeniul standardizării;

   – Să aibă experienţă în elaborarea sau în utilizarea standardelor;

   – Să poată examina un proiect de standard sau un standard şi eventual să înainteze obiecţii sau propuneri de îmbunătăţire sau armonizare;

   – Să aibă experienţă de activitate în domeniul acoperit de comitetul tehnic.

   Participarea în activitatea comitetului tehnic nu împlică achitarea a careva plăţi de către membri.

   În acest context, pînă la data de 27.07.2016, rugăm să delegați o persoană care va reprezenta întreprinderea sau organizația dvs.

   Adresările pot fi înaintate Institutului Naţional de Standardizare, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel.: 022 905 315, E-mail: natalia.maidan@standard.md.