• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet în domeniul ascensoarelor

  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet în domeniul ascensoarelor

       
   16.10.2017     

  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet în domeniul ascensoarelor

   Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) în temeiul prevederilor regulilor de standardizare națională RS 8:2017 Reguli de constituire și funcționare a comitetelor tehnice naționale, iniţiază crearea unui comitet tehnic de standardizare (CT) pentru ascensoare.

   Sarcina pentru care se creează comitetul tehnic este elaborarea standardelor moldovenești pe aspecte neacoperite de normativele în construcții sau de standardele internaționale, precum și examinarea standardelor internaționale în scopul adoptării lor ca standarde moldovenești.

   Menționăm, că participarea la lucrările comitetelor tehnice de standardizare oferă posibilitatea de a influența elaborarea unui document, conform căruia ulterior întreprinderea va activa. Mai mult, prin participarea la activitățile CT, factorii economici au acces din timp la toate informațiile privitoare la activitatea de standardizare națională, la cerințele și specificațiile care urmează să se aplice prin standarde produselor. Aceste informații ajută la stabilirea priorităților în vederea adaptării producției la o piață europeană mult mai dinamică.

   Astfel, ISM invită toate părțile interesate de subiectul dat să examineze propunerea de a participa la lucrările comitetului tehnic propus spre creare. Persoana, care urmează a fi propusă trebuie să dețină următoarele competențe:

   - Să aibă experienţă în elaborarea sau în utilizarea standardelor;

   - Să poată examina un proiect de standard sau un standard şi eventual să înainteze obiecţii sau propuneri de îmbunătăţire sau armonizare;

   - Să aibă experienţă de activitate în domeniul acoperit de comitetul tehnic.

   Participarea în activitatea comitetului tehnic nu împlică achitarea a careva plăţi de către membri.

   În acest context, până la data de 10.11.2017, rugăm să examinați propunerea de participare și în cazul acceptului să delegați o persoană care va reprezenta întreprinderea sau organizația dvs.

   Adresările pot fi înaintate Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel. 022 905 315, e-mail: natalia.maidan@standard.md.