• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet în domeniul produselor pentru securitate

  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet în domeniul produselor pentru securitate

       
   31.10.2017     

  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet în domeniul produselor pentru securitate

   Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) în temeiul prevederilor regulilor de standardizare națională RS 8:2017 „Reguli de constituire și funcționare a comitetelor tehnice naționale”, iniţiază crearea unui comitet tehnic de standardizare (CT) în domeniul produselor pentru securitate.

   Obiectivul activității comitetului propus spre creare va deriva predominant din programul de lucru al comitetului tehnic interstatal MTK 391 „Средства физической защиты и материалы для их изготовления” și anume examinarea proiectelor de standarde elaborate în cadrul acestui comitet.

   Menționăm, că participarea la lucrările comitetelor tehnice de standardizare oferă posibilitatea de a influența elaborarea unui document, conform căruia ulterior întreprinderea va activa. Mai mult, prin participarea la activitățile CT, factorii economici au acces din timp la toate informațiile privitoare la activitatea de standardizare națională, la cerințele și specificațiile care urmează să se aplice prin standarde produselor. Aceste informații ajută la stabilirea priorităților în vederea adaptării producției la o piață mult mai dinamică.

  Astfel, ISM invită toate părțile interesate de subiectul dat să examineze propunerea de a participa la lucrările comitetului tehnic propus spre creare. Persoana, care urmează a fi propusă trebuie să dețină următoarele competențe:

   - Să aibă experienţă în elaborarea sau în utilizarea standardelor;

   - Să poată examina un proiect de standard sau un standard şi eventual să înainteze obiecţii sau propuneri de îmbunătăţire sau armonizare;

   - Să cunoască limba engleză;

   - Să aibă experienţă de activitate în domeniul acoperit de comitetul tehnic.

  Participarea în activitatea comitetului tehnic nu împlică achitarea unor plăţi de către membri.

   În acest context, până la data de 30.11.2017, rugăm să examinați propunerea de participare și în cazul acceptului să delegați o persoană care va reprezenta întreprinderea sau organizația dvs.

   Adresările pot fi înaintate Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel. 022 905 315, e-mail: natalia.maidan@standard.md.