• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet în domeniul serviciilor de consultanță în management

  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet în domeniul serviciilor de consultanță în management

       
   10.11.2017     

  Anunţ cu privire la constituirea unui comitet în domeniul serviciilor de consultanță în management

   Republica Moldova întreprinde pași fermi spre alinierea infrastructurii calității la cea a Uniunii Europene. În acest scop, precum și conform prevederilor regulilor de standardizare națională RS 8:2017 Reguli de constituire și funcționare a comitetelor tehnice naționale, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) iniţiază crearea unui comitet tehnic de standardizare în domeniul serviciilor de consultanță în management.

   Sarcina pentru care se crează comitetul tehnic este examinarea și acceptarea versiunii în limba română a standardului internațional SM ISO 20700:2017 „Linii diirectoare pentru servicii de consultanță în management”, în scopul aprobării acesteia.

   Prin participarea la lucrările comitetelor tehnice de standardizare, factorii economici au acces din timp la toate informațiile privitoare la activitatea de standardizare națională, europeană și internațională, la cerințele și specificațiile care urmează să se aplice prin standarde produselor. Aceste informații ajută la stabilirea priorităților în vederea adaptării producției la o piață europeană mult mai dinamică.

   Astfel, ISM invită toate părțile interesate de subiectul dat să examineze propunerea de a participa la lucrările comitetului tehnic propus spre creare. Persoana, care urmează a fi propusă trebuie să dețină următoarele competențe:

    – Să aibă experienţă în elaborarea sau în utilizarea standardelor;

    – Să poată examina un proiect de standard sau un standard şi eventual să înainteze obiecţii sau propuneri de îmbunătăţire sau armonizare;

    ‒ Să cunoască limba engleză;

    – Să aibă experienţă de activitate în domeniul acoperit de comitetul tehnic.

   Participarea în activitatea comitetului tehnic nu împlică achitarea a careva plăţi de către membri.

   În acest context, până la data de 01.12.2017, rugăm să delegați o persoană care va reprezenta întreprinderea sau organizația dvs.

   Adresările pot fi înaintate Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel. 022 905 315, e-mail: natalia.maidan@standard.md.