• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Anunţuri  -  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT 75 „Comitet de proiect - Ingineria drumurilor și metode de măsurare a planeității și a profilului structurilor rutiere”

  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT 75 „Comitet de proiect - Ingineria drumurilor și metode de măsurare a planeității și a profilului structurilor rutiere”

       
   14.09.2020     

   

  Anunţ cu privire la constituirea comitetului tehnic de standardizare CT 75 „Comitet de proiect - Ingineria drumurilor și metode de măsurare a planeității și a profilului structurilor rutiere”

  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), în temeiul prevederilor regulilor de standardizare națională RS 8:2018 „Reguli de constituire și funcționare a comitetelor tehnice naționale”, iniţiază crearea unui comitet tehnic de proiect în domeniul sistemelor de structură rutieră pentru vehicule, ingineriei drumurilor, metode de măsurare a planeității și a profilului structurilor rutiere.

   Comitetul tehnic își va desfășura activitatea în conformitate cu regulile de standardizare națională și va avea ca obiectiv al activității examinarea traducerii versiunii în limba română a standardelor americane, adoptate ca standarde moldovenești, din domeniul sistemelor de structură rutieră pentru vehicule ingineriei drumurilor, metode de măsurare a planeității și a profilului structurilor rutiere, din punct de vedere a terminologiei utilizate la efectuarea încercărilor valorilor acestora, conform metodelor de încercare prescrise în aceste standarde.

   Menționăm, că participarea la lucrările comitetelor tehnice de standardizare oferă posibilitatea de a influența elaborarea unui document, conform căruia ulterior întreprinderea va activa. Mai mult, prin participarea la activitățile CT, părțile interesate au acces din timp la toate informațiile referitoare la activitatea de standardizare națională, la cerințele și specificațiile care urmează să se aplice prin standarde. Aceste informații ajută la stabilirea priorităților în vederea adaptării proceselor la o piață europeană mult mai dinamică.

   Astfel, ISM invită toate părțile interesate de subiectul dat să examineze propunerea de a participa la lucrările comitetului tehnic propus spre creare. Persoana, care urmează a fi propusă trebuie să aibă experiență de activitate în domeniul acoperit de comitetul tehnic, să poată examina un proiect de standard, inclusiv în limba engleză și eventual să înainteze obiecții sau propuneri de îmbunătățire.

   Participarea în activitatea comitetului tehnic nu implică achitarea a careva plăţi de către membri.

  În acest context, până la data de 16.10.2020, rugăm să examinați propunerea de participare și în cazul acceptului să delegați o persoană care va reprezenta întreprinderea sau organizația dvs.

  Adresările pot fi înaintate Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, Tel.  (+373-22) 905-321, info@standard.md.