• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul industrial

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul industrial

       
   17.05.2016     

  Anunţ de anchetă publică

  asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale

  din domeniul industrial

   

  Institutul Naţional de Standardizare (INS) în permanenţă urmăreşte ca standardele naționale în vigoare să reflecte în cea mai mare măsură posibilă realizările moderne ale tehnicii şi tehnologiei. La fel, standardele moldovene trebuie să fie relaționate cu prevederile actuale ale legislației și cu evoluțiile economice, industriale sau social-politice. Corpul de standarde naționale reflectă indirect gradul de dezvoltare al industriei naționale și progresul atins de aceasta în competiția economică globală.

   În condițiile progresului tehnologic, a deschiderii piețelor, a răspîndirii produselor noi, a implementării unor noi practici și tehnici de producere, precum și ținînd cont de irelevanța pentru Republica Moldova a unor sectoare industriale și de producere care erau dezvoltate în fosta URSS, INS inițiază periodic analize multilaterale ale aplicabilității și relevanței unor standarde (în special cu ani de emisie mai mari de 40 de ani).

   În acest context, INS a identificat o serie de standarde GOST, care se propun a fi examinate în ce măsură sunt utilizate în practică, în ce măsură reflectă evoluțiile economice și tehnologice care au avut loc în ultimii ani și în ce măsură acestea contribuie la consolidarea potențialului de de export și a competitivității economiei naționale.

   Aceste standarde nu au fost solicitate de nici o întreprindere în ultima perioadă de referință și nu se conțin în nici un domeniu de acreditare al organismelor de evaluare a conformității. Astfel, INS propune anularea acestor standarde de la data de 01.11.2016.

   Lista standardelor poate fi consultată aici.

   Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 15.08.2016, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice.