• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul laptelui

  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul laptelui

       
   18.10.2016     

  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul laptelui

   

  Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”, fiecare standard moldovean trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.

   Examinarea periodică a standardelor naţionale se efectuează în scopul de a asigura:

  a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;

  b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;

  c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;

  d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

   Comitetul tehnic CT 47 ,,Lapte și produse lactate” a supus examinării periodice standardele moldovenești originale ce țin de domeniul laptelui, în urma căreia s-a constatat că standardele existente nu satisfac cerințelor pieții, iar informația prezentată în ele este învechită, astfel fiind propuse spre anulare.

   Astfel, Institutul Național de Standardizare intenționează să anuleze standardele prezentate mai jos de la data de 20.11.2016.

   SM 105:1996 Industria untului. Terminologie;

  SM 218:2001 Brînzeturi cu cheag tari. Condiţii tehnice generale;

  GOST 7616-85 Сыры сычужные твердые. Технические условия.