• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul fertilizanților minerali

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerii de anulare a aplicării unor standarde interstatale din domeniul fertilizanților minerali

       
   01.11.2016     

  Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) în permanenţă urmăreşte ca standardele naționale în vigoare să reflecte în cea mai mare măsură posibilă realizările moderne ale tehnicii şi tehnologiei. La fel, standardele moldovene trebuie să fie relaționate cu prevederile actuale ale legislației și cu evoluțiile economice, industriale sau social-politice.

   Hotărârea Guvernului nr. 268 din 26.04.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”, prin care au fost transpuse 8 Regulamente ale Uniunii Europene, cum ar fi de ex. Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13.10.2003 privind îngrăşămintele, descrie în detaliu terminologia, clasificarea, cerințele de securitate și marcare, precum și metodele de încercări pentru fertilizanții minerali.

  Totodată, sunt încă în vigoare câteva standarde GOST care contravin prevederilor Hotărârii Guvernului  nr. 268 din 26.04.2012, iar menținerea lor în vigoare subminează implementarea efectivă a prevederilor legislației, creând confuzie cu privire la cerințele aplicabile fertilizanților și propagând prevederi care sunt în contradicție cu legislația sectorială armonizată. Este de remarcat că majoritatea dintre aceste standarde nu se conțin în domeniile de acreditare ale laboratoarelor de încercări acreditate și nu se aplică de către acestea.

  Astfel, ISM în acord cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, propune anularea acestor standarde de la data de 01.01.2017.

  După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. Aceste standarde pot fi utilizate drept referință în contractele comerciale pentru export în statele în care aceste standarde se aplică.

  Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică până la data de 15.12.2016. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia.

  Propunerile pot fi prezentate prin poștă pe adresa ISM sau prin fax: (022) 905 310.

  Persoana de contact: Lilian Bostan, Vicedirector Standardizare, tel. (022) 905 320.

   

  Lista standardelor poate fi consultată aici.