• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești

       
   24.11.2016     

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești

   Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei și să nu fie în contradicție sau să dubleze prevederile legislației sectoriale.

   Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a identificat o listă de standarde moldovenești care cuprind obiecte de standardizare reglementate prin Hotărîrea nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”, care transpune regulamentele europene: Regulamentul (CE) nr. 1221/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008, Regulamentul (CE) nr. 771/2009 al Comisiei din 25 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 şi (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor privind standardele de comercializare, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 336 din 13/12/2008) şi Regulamentul (CE) nr. 2257/94 al Comisiei din 16 septembrie 1994 de stabilire a standardelor de calitate pentru banane.

   Avînd în vedere angajamentul Republicii Moldova de a retrage practicile interne contractidctorii modelului european, ISM intenționează anularea acestor standarde (conform listei ):

  1.   SM 245:2004 Legume proaspete. Tomate. Condiţii tehnice;

  2.   SM SR 7217:2006 Fructe şi legume proaspete. Salată, cicoare creaţă şi scarolă;

  3.   SM SR 1422:2006 Fructe şi legume proaspete. Ardei dulci;

  4.   SM SR 11084:2006 Fructe şi legume proaspete. Fructe citrice;

  5.   SM SR 1490:2006 Fructe şi legume proaspete. Struguri de masă;

  6.   SM 153:1996 Struguri de masă. Condiţii tehnice;

  7.   SM SR 2714:2006 Fructe şi legume proaspete. Mere;

  8.   GOST 27572-87 Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические условия;

  9.   SM SR 2324:2006 Fructe şi legume proaspete. Pere;

  10. SM 58:2009 Fructe proaspete. Zarzăre. Conditii tehnice;

  11. SM SR 3156:2006 Fructe şi legume proaspete. Piersici şi nectarine;

  12. SM SR 3179:2006 Fructe şi legume proaspete. Căpşuni;

  13. SM SR 13487:2006 Fructe şi legume proaspete. Fructe kiwi.

   Părțile interesate pot prezenta observațiile sale în adresa ISM − str. E. Coca 28, MD 2069, pînă la data de 20.12.2016 cu argumentele respective.