• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești

       
   20.12.2016     

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești

  Standardizarea este o activitate dinamică, standardele fiind în permanentă tendinţă de aliniere la realizările tehnologiei (tind să reflecte stadiul tehnicii). Acestea nu trebuie să conțină prevederi conflictuale cu standardele europene și cu reglementările naționale în vigoare.

  Comitetul tehnic CT 9 „Produse viticole și vinicole, alte produse alcoolice alimentare”, în rezultatul examinării periodice a standardelor moldovenești din domeniul produselor viticole și vinicole a efectuat o analiză a gradului de relevanţă și a celui de conflictualitate a acestor standarde cu actele legislative și normative în vigoare şi a constatat neconformitatea unora dintre ele reglementările tehnice în vigoare, astfel fiind propusă anularea acestor standarde.

  Astfel Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) va anula începînd cu data de 20.01.2017 standardele conform listei de mai jos:

  - SM 71:1994 ”Vinuri de struguri şi produse vinicole. Terminologie”;

  - SM 118:2007 ” Vinuri de struguri. Ambalare, etichetare, marcare”;

  - SM 153:1996 ”Struguri de masă. Condiţii tehnice”.