• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde pentru metode de încercări din domeniul furajelor, incompatibile cu legislația în vigoare

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde pentru metode de încercări din domeniul furajelor, incompatibile cu legislația în vigoare

       
   23.12.2016     

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde pentru metode de încercări din domeniul furajelor, incompatibile cu legislația în vigoare 

  Republica Moldova, semnînd Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, și-a asumat o serie de angajamente de aliniere a cadrului normativ național și a infrastructurii instituționale la practicile și regulile europene. Drept urmare, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii. 

  Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să asigure implementarea efectivă a acestei legislații și să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația sa națională armonizată la legislația Uniunii. 

  Drept urmare a procesului de armonizare a legislației, Guvernul a aprobat Hotărîrea nr. 686 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor. Prin această Hotărîre se transpune Regulamentul UE nr. 152/2009/CE din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor.

  Avînd în vedere faptul că Hotărîrea nr. 686 descrie setul de încercări obligatorii pentru controlul oficial al nutreţurilor și această Hotărîrre este în vigoare din anul 2012 (deja timp de 4 ani), este necesară anularea tuturor standardelor moldovenești inconsistente, care se aplică aceluiași domeniu și care împiedică aplicarea efectivă a prevederilor Hotărîrii de Guvern menționate.

  Prezența acestor standarde în catalogul standardelor moldovene publicate alimentează utilizarea lor în continuare de către laboratoarele de încercări sau autorități, în detrimentul Hotărîrii Guvernului nr. 686. (lista cu standarde o puteţi descărca aici).

  În acest sens, Institutul de Standardizare din Moldova intenționează să anuleze din data de 01.04.2017 următoarele standarde moldovenești pentru metode de încercări, prevederile căror se contrapun prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 686:

  Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspîndită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață. La fel, standardele anulate pot fi utilizate ca referință pentru fabricarea produselor pentru export spre țările în care standardul dat este valabil.
  Părțile interesate pot prezenta observațiile sale în adresa ISM la adresa de e-mail:
  lilian.bostan@standard.md pînă la data de 25.02.2017.