• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde pentru cerințe din domeniul furajelor, incompatibile cu legislația în vigoare

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde pentru cerințe din domeniul furajelor, incompatibile cu legislația în vigoare

       
   23.12.2016     

  Anunţ privind intenția de anulare a aplicării unor standarde pentru cerințe din domeniul furajelor, incompatibile cu legislația în vigoare 

  Republica Moldova, semnînd Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, și-a asumat o serie de angajamente de aliniere a cadrului normativ național și a infrastructurii instituționale la practicile și regulile europene. Drept urmare, are loc un proces intens de transpunere a legislației UE în diverse domenii.

  Conform Acordului de Asociere, art. 408, odată cu transpunerea legislației UE, Republica Moldova trebuie să asigure implementarea efectivă a acestei legislații și să abroge practicile naționale care sunt inconsistente cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația sa națională armonizată la legislația Uniunii.

  Drept urmare a procesului de armonizare a legislației, Guvernul a aprobat:

  1)       Hotărîrea nr. 462 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje.

  Prin această Hotărîre se transpune:

  -          Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor;

  -          Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE şi 96/25/CE ale Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei;

  -          Regulamentul (CE) nr. 183/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor

  2)       Hotărîrea nr. 1405 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri.

  Prin această Hotărîre se transpune (parțial):

  -          Regulamentul (CE) nr. 183/2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor;

  -          Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare;

  -          Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 privind aditivii din hrana animalelor;

  -          Regulamentul (CE) nr. 1292/2005 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 privind hrana animalelor;

  -          Directiva (CE) nr. 96/25 privind circulaţia materiilor prime pentru furaje;

  -          Directiva (CE) nr. 2002/32 privind substanţele nedorite din furaje.

  Avînd în vedere faptul că Hotărîrile Guvernului nr. 462 și nr. 1405 descriu în detailiu cerințele obligatorii pentru plasarea pe piață a furajelor/nutreţurilor și aceste Hotărîri sunt în vigoare din anul 2008 și 2013, este necesară anularea tuturor standardelor moldovenești inconsistente, care se aplică aceluiași domeniu și care împiedică aplicarea efectivă a prevederilor Hotărîrilor de Guvern menționate. 

  Prezența acestor standarde în catalogul standardelor moldovene publicate alimentează utilizarea lor în continuare de către laboratoarele de încercări sau autorități, în detrimentul Hotărîrilor de Guvern nr. 462 și nr. 1405.

  În aceste standarde au fost identificate contradicții sau incompatibilități privind terminologia, clasificare, aditivii pentru furaje, etichetarea, ambalarea, niveluri de toleranță, materiile prime (inclusiv cele interzise), cerințe pentru operatorii din sectorul hranei pentru animale, igiena producției etc.

  În acest sens, Institutul de Standardizare din Moldova intenționează să anuleze din data de 01.04.2017 următoarele standarde moldovenești, prevederile căror se contrapun prevederilor Hotărîrilor de Guvern nr. 462 și nr. 1405: (lista cu standarde o puteţi descărca aici).

  Părțile interesate pot prezenta observațiile sale în adresa ISM la adresa de e-mail: lilian.bostan@standard.md pînă la data de 25.02.2017. 

  Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspîndită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață. La fel, standardele anulate pot fi utilizate ca referință pentru fabricarea produselor pentru export spre țările în care standardul dat este valabil.