• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești din domeniul laptelui

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești din domeniul laptelui

       
   27.12.2016     

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești din domeniul laptelui

   Conform prevederilor codului de bună practică CBP 1-3:2015 ,,Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”, fiecare standard moldovean trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.

   Examinarea periodică a standardelor naţionale se efectuează în scopul de a asigura:

  a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;

  b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;

  c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;

  d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

   Comitetul tehnic CT 47 ,,Lapte și produse lactate” a supus examinării periodice standardele moldovenești originale ce țin de domeniul laptelui, în urma căreia s-a constatat că unele standarde nu satisfac cerințelor pieții, iar informația prezentată în ele este învechită, astfel fiind propuse spre anulare.

   Astfel, Institutul Standardizare din Moldova (ISM) intenționează să anuleze standardul moldovenesc SM 104:1995 ,, Lapte de vacă. Condiţii de achiziţionare” din data de 01.02.2016.