• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru gemuri, jeleuri, piureuri şi alte produse similare

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru gemuri, jeleuri, piureuri şi alte produse similare

       
   14.03.2017     

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru gemuri, jeleuri, piureuri şi alte produse similare

   

  Guvernul Republicii Moldova întreprinde paşi fermi în direcţia alinierii cadrului normativ în domeniul alimentar la practicile şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene. Inclusiv, din 23.12.2016 a fost modificată la Legea 420 din 21.12.2006 privind activitatea de Reglementare tehnică, potrivit căror domeniul produselor alimentare nu mai face obiectul Legii date şi principiilor descrise în aceasta. Astfel, domeniului alimentar nu i se mai aplică asemenea principii ca ,,standarde armonizate” (în trecut ,,standarde conexe”).

  În aceeași ordine de idei, prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 27.02.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Gemuri, jeleuri, dulcețuri, piureuri și alte produse similare” a fost transpusă Directiva 2001/113/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind gemurile, jeleurile şi marmeladele de fructe, precum şi piureul de castane îndulcit destinate alimentaţiei umane.

  În acelaşi context Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), prin ordinul nr.504 din 10 martie 2017 (Monitorul Oficial Nr. 73-77 (5996-6000)), a anulat o serie de ordine ale sale, printre care şi ordinul Nr.60 din 19 aprilie 2012 cu privire la aprobarea standardelor naţionale voluntare, în baza cărora se poate evalua conformitatea produselor: gemuri, jeleuri, piureuri şi alte produse similare.

  Totodată, autorităţile şi instituţiile responsabile trebuie să întreprindă toate acţiunile necesare punerii în aplicare şi implementării efective a prevederilor enunţate mai sus, iar Acordul de Asociere RM-UE stabileşte la art. 408 că odată cu transpunerea legislaţiei Uniunii Europene, Republica Moldova va anula prevederile şi practicile naţionale inconsistente.

  Reieşind din cele expuse, ISM a identificat toate standardele moldoveneşti care, la fel, descriu cerinţe pentru gemuri, jeleuri, piureuri şi alte produse similare şi care sunt concurente, inconsistente sau chiar contradictorii cerinţelor Legii 420 și Hotărîrii Guvernului nr.216.

  Aceste standarde sunt următoarele:

  -               GOST 6442-89 „Мармелад. Технические условия”;

  -               GOST 6929-88 „Повидло. Общие технические условия”;

  -               GOST 7009-88 E „Джемы. Общие технические условия”;

  -               GOST 7061-88 E „Варенье. Общие технические условия”;

  -               GOST 30287-95 „Консервы. Джем, варенье, повидло для диабетиков. Общие технические условия”;

  -               GOST 18077-72 „Консервы. Соусы фруктовые. Технические условия”;

  -               GOST 30555-98 „Консервы фруктовые для диетического питания. Технические условия”;

  -               SM 169:1997 „Piureuri de fructe şi pomuşoare. Condiţii tehnice”;

  -               SM 162:1997 „Confituri de fructe. Condiţii tehnice”;

  -               SM 205:2000 „Conserve. Piureuri de legume. Condiţii tehnice”;

  -               SM 304:2012 „Gemuri. Condiţii tehnice”.

   Cerințele pentru gemuri, jeleuri, piureuri, marmelade și alte produse similare sunt exclusiv cele stabilite în Hotărîrea Guvernului nr.216 din 27.02.2008.

  În contextul celor expuse mai sus, urmărind asigurarea implementării efective a legislaţiei sectoriale şi respectarea principiului inadmisibilităţii contradicţiei dintre standarde şi legislaţie, acţionînd în temeiul art. 4 lit. h) şi art.6 alin. (1) litera e), ISM informează publicul larg și părțile interesate că intenționează să anuleze standardele respective din data de 20.04.2017.

   

  Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspîndită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață. La fel, standardele anulate pot fi utilizate ca referință pentru fabricarea produselor pentru export spre țările în care standardul dat este valabil. Mai multe despre aplicarea standardelor anulate puteți afla urmărind link-ul http://standard.md/public/files/2016/doc/LinAct.pdf.