• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru uleiuri vegetale

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru uleiuri vegetale

       
   14.03.2017     

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru uleiuri vegetale

   

  Guvernul Republicii Moldova întreprinde paşi fermi în direcţia alinierii cadrului normativ în domeniul alimentar la practicile şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene. Una din ultimele iniţiative de succes a fost modificarea Hotărârii Guvernului nr. 434 din 27.05.2010 cu privire la aprobarea Cerințelor „Uleiuri vegetale comestibile”, prin Hotărârea Guvernului nr. 1456 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.

  Astfel, astăzi avem un cadru normativ exhaustiv şi deplin armonizat cu legislaţia Uniunii Europene. Hotărârea de Guvern nr. 434 defineşte toate cerinţele de calitate şi securitate necesare plasării pe piaţă uleiurilor vegetale.

  Totodată, autorităţile şi instituţiile responsabile trebuie să întreprindă toate acţiunile necesare punerii în aplicare şi implementării efective a prevederilor enunţate mai sus.

  Un aspect derivă din Acordul de Asociere RM-UE, care la art. 408 stabileşte că odată cu transpunerea legislaţiei Uniunii Europene, Republica Moldova va anula prevederile şi practicile naţionale inconsistente.

  În aceeaşi linie sunt şi ultimele modificări (din 23.12.2016) la Legea 420 din 21.12.2006 privind activitatea de Reglementare tehnică, potrivit căror domeniul produselor alimentare nu mai face obiectul Legii date şi principiilor descrise în aceasta. Astfel, domeniului alimentar nu i se mai aplică asemenea principii ca ,,standarde armonizate” (în trecut ,,standarde conexe”).

  Reieşind din cele expuse, ISM a identificat toate standardele moldoveneşti care la fel descriu cerinţe pentru uleiuri vegetale şi care sunt concurente, inconsistente sau chiar contradictorii cerinţelor din Hotărârea Guvernului nr. 434 din 27.05.2010.

  Aceste standarde sunt următoarele:

  -               GOST 1129-93 „Масло подсолнечное. Технические условия”;

  -               GOST 7825-96 „Масло соевое. Технические условия”;

  -               GOST 8807-94 „Масло горчичное. Технические условия”;

  -               GOST 8808-2000 „Масло кукурузное. Технические условия”;

  -               GOST 8988-2002 „Масло рапсовое. Технические условия”;

  -               GOST 30306-95 „Масло из плодовых косточек и орехов миндаля. Технические условия”;

  -               SM 95:1996 „Uleiuri vegetale. Indici de calitate. Terminologie”;

  -               SM 315:2015 „Uleiuri vegetale cupajate. Specificaţii”;

   În contextul celor expuse mai sus, urmărind asigurarea implementării efective a legislaţiei sectoriale şi respectarea principiului inadmisibilităţii contradicţiei dintre standard şi legislaţie, acţionînd în temeiul art. 4 lit. h) şi art.6 alin. (1) litera e), ISM intenționează să anuleze standardele respective din data de 01.05.17.