• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic

       
   31.03.2017     

  Anunţ de anchetă publică

  asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde depășite tehnic

   Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale de politici.

   

  În special este vorba despre obligația de anulare a standardelor moldovenești depășite tehnic conform art. 173 ale Acordului de Asociere și ale Hotărârii Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2014-2016.

  Pentru executarea acestor prevederi, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a examinat standardele moldovenești în vigoare (standarde interstatale, ale altor țări), pentru a le identifica pe cele depășite tehnic.

   Concomitent au fost identificate o serie de standarde GOST, care se propun a fi examinate în ce măsură sunt utilizate în practică, în ce măsură reflectă evoluțiile economice și tehnologice care au avut loc în ultimii ani și în ce măsură acestea contribuie la consolidarea potențialului de export și a competitivității economiei naționale, ISM propune anularea acestor standarde de la data de 25.05.2017.

   Lista standardelor depășite tehnic poate fi consultată aici.

  După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Naţional de Standarde al ISM şi este disponibil pentru consultare și aplicare.

   Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspândită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață.