• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale

  Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale

       
   31.03.2017     

  Anunţ de anchetă publică

  asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde conflictuale

   Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale de politici.

   

  În special este vorba despre obligația de anulare a standardelor moldovenești conflictuale cu standardele europene adoptate, conform art. 173 alin. (5), lit. a) și b) ale Acordului de Asociere și ale Hotărârii Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2014-2016.

   Pentru executarea acestor prevederi, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a examinat standardele moldovenești în vigoare (standarde interstatale, ale altor țări), pentru a le identifica pe cele conflictuale cu standardele armonizate europene adoptate ca standarde moldovenești sau cu standarde moldovenești originale.

   Astfel, urmare a obligației de anulare a standardelor conflictuale și implementarea practică a standardelor europene, ISM propune anularea acestor standarde de la data de 25.05.2017.

   Lista standardelor conflictuale precum și a standardelor moldovenești originale a standardelor europene corespondente adoptate ca standarde moldovenești poate fi consultată aici.

   După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Naţional de Standarde al ISM şi este disponibil pentru consultare și aplicare.

   Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspândită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață.

   La fel, standardele anulate pot fi utilizate ca referință pentru fabricarea produselor pentru export spre țările în care standardul dat este valabil.

   Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, până la data de 25.05.2017, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.