• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru produse de panificație și paste făinoase

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru produse de panificație și paste făinoase

       
   18.04.2017     

  Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru produse de panificație și paste făinoase

   Guvernul Republicii Moldova întreprinde paşi fermi în direcţia alinierii cadrului normativ în domeniul alimentar la practicile şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene. Inclusiv, din 23.12.2016  a fost modificată la Legea 420 din 21.12.2006 privind  activitatea de Reglementare tehnică, potrivit căror domeniul produselor alimentare nu mai face obiectul Legii date şi principiilor descrise în aceasta. Astfel, domeniului alimentar nu i se mai aplică asemenea principii ca ,,standarde armonizate” (în trecut ,,standarde conexe”).

  Totodată Hotărârea Guvernului nr. 775 din 03.07.2010 cu privire la „Produse de panificație și paste făinoase” descrie cerințele de calitate pe care trebuie să le întrunească produsele de panificație și paste făinoase.

  În aceeași ordine de idei Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), prin Ordinul nr.30 din 23 februarie 2017 (Monitorul Oficial Nr. 73-77 (5996-6000)), a anulat o serie de ordine ale sale, printre care şi ordinul Nr.44 din 19 martie 2010 cu privire la aprobarea listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Produse de panificație și paste făinoase” care stabilesc reguli și metode de încercări.

  Totodată, autorităţile şi instituţiile responsabile trebuie să întreprindă toate acţiunile necesare punerii în aplicare şi implementării efective a prevederilor enunţate mai sus, iar Acordul de Asociere RM-UE stabileşte la art. 408 că odată cu transpunerea legislaţiei Uniunii Europene, Republica Moldova va anula prevederile şi practicile naţionale inconsistente.

  Reieşind din cele expuse, ISM a identificat toate standardele moldoveneşti care, la fel, descriu cerinţe pentru produse de panificație și paste făinoase şi care sunt concurente, inconsistente  sau chiar contradictorii cerinţelor Hotărârii Guvernului nr.775.

  Aceste standarde sunt următoarele:

  -       GOST 11270-88 „Изделия хлебобулочные. Соломка. Общие технические условия”;

  -       GOST 16814-88 „Хлебопекарное производство. Термины и определения”;

  -       GOST 2077-84 „Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Технические условия”;

  -       GOST 24298-80 „Изделия хлебобулочные мелкоштучные. Общие технические условия”;

  -       GOST 24557-89 „Изделия хлебобулочные сдобные. Технические условия”;

  -       GOST 25832-89 „Изделия хлебобулочные диетические. Технические условия”;

  -       GOST 27844-88 „Изделия булочные. Технические условия”;

  -       GOST 28402-89 „Сухари панировочные. Общие технические условия”;

  -       GOST 28620-90 „Изделия хлебобулочные сдобные. Общие технические условия”;

  -       GOST 28807-90 „Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия”;

  -       GOST 28809-90 „Изделия булочные. Общие технические условия”;

  -       GOST 28881-90 „Палочки хлебные. Общие технические условия”;

  -       GOST 30317-95 „Изделия хлебобулочные сухарные. Общие технические условия”;

  -       GOST 30354-96 „Изделия хлебобулочные бараночные. Общие технические условия”;

  -       GOST 8494-96 „Сухари сдобные пшеничные. Технические условия”;

  -       GOST 875-92 „Изделия макаронные. Общие технические условия”;

  -       GOST 9511-80 „Изделия хлебобулочные слоеные. Технические условия”;

  -       SM GOST R 50366:2005 „Concentrate alimentare. Semifabricate de produse făinoase. Condiţii tehnice generale”;

  -       SM 173:1997 „Pîine de făină de grîu. Condiţii tehnice”;

  -       SM 191:1999 „Paste făinoase. Condiţii tehnice”;

  -       SM 193:1999 „Produse de covrigărie. Condiţii tehnice”.

   

  Cerințele pentru produse de panificație și paste făinoase sunt exclusiv cele stabilite în Hotărârea Guvernului nr.775 din 03.07.2007.

  În contextul celor expuse mai sus, urmărind asigurarea implementării efective a legislaţiei sectoriale şi respectarea principiului inadmisibilităţii contradicţiei dintre standarde şi legislaţie, acționând în temeiul art. 4 lit. h) şi art.6 alin. (1) litera e) al Legii nr.20 cu privire la standardizarea națională, ISM informează publicul larg și părțile interesate că intenționează să anuleze standardele respective din data de 20.06.2017.

  Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspîndită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață. La fel, standardele anulate pot fi utilizate ca referință pentru fabricarea produselor pentru export spre țările în care standardul dat este valabil. Mai lulte despre aplicarea standardelor anulate puteți afla urmărind link-ul http://standard.md/public/files/2016/doc/LinAct.pdf.