• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii

  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii

       
   22.05.2017     

  Anunţ cu privire la anularea standardelor moldovenești originale SM din domeniul cărnii

  Conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017 ,,Elaborarea standardelor moldovenești”, fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.

  Examinarea periodică a standardelor naţionale se efectuează în scopul de a asigura:

  a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;

  b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;

  c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;

  d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

  Comitetul tehnic CT 46 ,,Carne și produse din carne” a supus examinării periodice standardul moldovenesc original ce ține de domeniul cărnii SM 306:2012 ,,Semifabricate mixte din carne de pasăre tocată cu adaosuri vegetale. Condiții tehnice”, în urma căreia s-a constat că standardul dat nu satisface cerințele pieții, iar informația prezentată în ele nu este utilă pentru producător, standardul fiind propus spre anulare.

  Astfel, Institutul de Standardizare din Moldova intenționează să anuleze standardul SM 306:2012 de la data de 19.06.2017.