• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul plăcilor ceramice

  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul plăcilor ceramice

       
   06.06.2017     

  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul plăcilor ceramice

   Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale politice.

  Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), precum și ISM, întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014, precum și prin Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 11.12.2014 ”Cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene”.

  Astfel, art. 173 al Acordului de Asociere stabilește la alin. 5 că: ”În vederea integrării sistemului său de standardizare, Republica Moldova trebuie:

  (a) să transpună în mod progresiv corpusul de standarde Europene (EN) ca standarde naţionale;

  (b) simultan cu această transpunere, să retragă standardele naţionale contradictorii”.

  În acest context, ISM a decis inițierea unei serii de anulări de standarde conflictuale din domeniul construcțiilor, fiind selectate domenii cu risc redus de impact asupra rezistenței structurilor sau clădirilor sau care ar prezenta alte aspecte cu efecte fundamentale, urmărind asigurarea implementării efective a legislaţiei sectoriale şi respectarea principiului inadmisibilităţii contradicţiei dintre standarde şi legislaţie, acționând în temeiul art. 4 lit. h) şi art.6 alin. (1) litera e) al Legii nr.20 cu privire la standardizarea națională .

  Astfel, la data de 01.07.2017 vor fi anulate o serie de standarde moldovenești din domeniul plăcilor ceramice, conflictuale cu alte standarde europene.

  Lista standardelor conflictuale precum și a standardelor europene corespondente adoptate ca standarde moldovenești poate fi consultată aici.

  Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspîndită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață. La fel, standardele anulate pot fi utilizate ca referință pentru fabricarea produselor pentru export spre țările în care standardul dat este valabil. Mai multe despre aplicarea standardelor anulate puteți afla urmând link-ul http://standard.md/public/files/2016/doc/LinMct.pdf.