• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul instalațiilor sanitare

  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul instalațiilor sanitare

       
   06.06.2017     

  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde conflictuale din domeniul instalațiilor sanitare

   Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente față de organizațiile de standardizare europene CEN și CENELEC, angajamente reflectate în prevederile documentelor naționale politice.

  În special este vorba despre obligația de anulare a standardelor moldovenești conflictuale cu standardele europene adoptate, conform art. 173 alin. (5), lit. a) și b) ale Acordului de Asociere și ale Hotărârii Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova Uniunea Europeană în perioada 2014-2016.

  Pentru executarea acestor prevederi, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a examinat standardele moldovenești în vigoare (standarde interstatale, ale altor țări), pentru a le identifica pe cele conflictuale cu standardele armonizate europene adoptate ca standarde moldovenești sau cu standarde moldovenești originale.

  Totodată, autorităţile şi instituţiile responsabile trebuie să întreprindă toate acţiunile necesare punerii în aplicare şi implementării efective a prevederilor enunţate mai sus, iar Acordul de Asociere RM-UE stabileşte la art. 408 că odată cu transpunerea legislaţiei Uniunii Europene, Republica Moldova va anula prevederile şi practicile naţionale inconsistente.

  Astfel, la data de 01.08.2017 vor fi anulate o serie de standarde moldovenești din domeniul instalații sanitare, conflictuale cu alte standarde europene. Aceste standarde europene au fost adoptate începând cu anul 2010, dar, cu regret, nu sunt implementate efectiv până astăzi

  Lista standardelor conflictuale precum și a standardelor europene corespondente adoptate ca standarde moldovenești poate fi consultată aici.

  În contextul celor expuse mai sus, urmărind asigurarea implementării efective a legislaţiei sectoriale şi respectarea principiului inadmisibilităţii contradicţiei dintre standarde şi legislaţie, acționând în temeiul art. 4 lit. h) şi art.6 alin. (1) litera e) al Legii nr.20 cu privire la standardizarea națională, ISM informează publicul larg și părțile interesate că intenționează să anuleze standardele respective din data de 01.08.2017.

   

  Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspîndită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață. La fel, standardele anulate pot fi utilizate ca referință pentru fabricarea produselor pentru export spre țările în care standardul dat este valabil. Mai multe despre aplicarea standardelor anulate puteți afla urmând link-ul http://standard.md/public/files/2016/doc/LinMct.pdf.