• Prima   -  Standardizare   -  Consiliul de standardizare   -  Componența Consiliului de standardizare

  Componența Consiliului de standardizare

       

  Consiliul de Standardizare este format din reprezentanți ai întreprinderilor, autorităților de reglementare, asociațiilor profesionale, consumatorilor și altor părți interesate. 

  Consiliul se constituie după regula  reprezentării largi a părților interesate. Totodată, pentru asigurarea eficienței ședințelor, dar și pentru atingerea consensului în cadrul acestora, numărul membrilor este limitat, de regulă 9.

  Componența Consiliului de standardizare

  1. Președintele Consiliului de standardizare, dna Inga Varvariuc, director interimar, Institutul de Standardizare din Moldova; 

  2. Vicepreședintele Consiliului de standardizare, dna Eugenia Roman, vicedirector standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova;

  3. Secretarul Consiliului de standardizare, dna Elena Țîmbaliuc, expert standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova;

   Membrii:

  4. Ministerul Economiei și Infrastructurii, repezentat de dna Lidia Jitari, consultant principal direcție infrastructura calității și securitate industrială;

  5. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, repezentată de dl Andrian Bunduc, șef Direcție control metrologic;

  6. Centrul Naţional de Acreditare, repezentat de dna Eugenia Spoială, director;

  7. Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, reprezentată de dl Constantin Țurcanu; 

  8. Institutul de Ecologie și Geografie, reprezentat de dl Cocîrță Petru, cercetător științific coordonator în biologie în cadrul laboratorului ,,Impact ecologic și reglementări de mediu";

  9. Agenția de Investiții, reprezentată de dl Anatolie Zlotea, șef al Direcției Investiții;

  10. Universitatea de Stat din Moldova, reprezentată de dna Liliana Dmitrologlo, doctor în științe fizice, prodecan al Facultății de Fizică și Inginerie;

  11. Asociaţia Patronală Profesională în Domeniul Metrologiei şi Calităţii Produselor, reprezentată de dl Valeriu Savoi, președinte.