• Strategia de activitate a Institutului de Standardizare din Moldova pentru anii 2016-2018