• Strategia de activitate a Institutului de Standardizare din Moldova