• Strategia de comunicare a Institutului de Standardizare din Moldova pentru 2017 - 2018