• Prima   -  Despre ISM   -  Politica și obiectivele calității

  Politica și obiectivele în domeniul calității

       

  Institutul de Standardizare din Moldova este organismul național de standardizare din Republica Moldova, recunoscut prin Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, a cărui misiune constă în contribuirea la creșterea competitivităţii economiei naţionale, creşterea durabilă a bunăstării populaţiei şi sporirea utilizării sustenabile a resurselor, prin punerea la dispoziție a standardelor moldovenești și adoptarea standardelor europene și internaționale în calitate de standarde moldovenești, promovarea standardelor și a standardizării.

  Principalele obiective în domeniul calității sunt:

  1)    consolidarea activității de standardizare prin participarea activă a părților interesate în activitatea comitetelor tehnice naționale de standardizare;

  2)      consolidarea cunoștințelor și capacităților în domeniul standardizări prin instruirea părților interesate, instruirea și motivarea personalului Institutului de Standardizare din Moldova;

  3)    consolidarea statutului de membru al Institutului de Standardizare din Moldova în organizațiile internaționale și regionale de standardizare;

  4)    creșterea calității serviciilor prin poziționarea așteptărilor clienților și părților interesate în centrul preocupărilor;

  5)   menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității.

  În scopul realizării politicii și a obiectivelor stabilite, managementul Institutului de Standardizare din Moldova se angajează să mențină un cadru organizatoric adecvat, capabil să asigure realizarea politicii și a obiectivelor calității, precum și să aloce resursele necesare.

  Managementul de la cel mai înalt nivel al Institutului de Standardizare din Moldova își asumă angajamentul în ceea ce privește menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele SM SR EN ISO 9001:2015.