print
Componența Consiliului de standardizare
14.05.2015

În  temeiul art. 61 al Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare a fost aprobat  Ordinul Nr. 116 din  02.07.2013 "Cu privire la aprobarea Regulamentului şi componenţei Consiliului de standardizare" în următoarea componenţă (13 pers.):

 Componența Consiliului de standardizare

1. Președintele Consiliului de standardizare, dl Iurii Socol, director, Institutul de Standardizare din Moldova; 

2. Vicepreședintele Consiliului de standardizare, dl Lilian Bostan, vicedirector standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova;

3. Secretarul Consiliului de standardizare, dna Eugenia Roman, șef Departament standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova;

 Membrii:

4. Ministerul Economiei și Infrastructurii, repezentat de dna Lidia Jitari, consultant principal direcție infrastructura calității și securitate industrială;

5. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, repezentată de dl Andrian Bunduc, șef Direcție control metrologic;

6. Centrul Naţional de Acreditare, repezentat de dna Eugenia Spoială, director;

7. Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, reprezentată de dna Nadejda Florea, juristconsult;

8. Institutul de Ecologie și Geografie, reprezentat de dl Cocîrță Petru, cercetător științific coordonator în biologie în cadrul laboratorului ,,Impact ecologic și reglementări de mediu";

9. Agenția de Investiții, reprezentată de dl Anatolie Zlotea, șef al Direcției Investiții;

10. Universitatea de Stat din Moldova, reprezentată de dna Liliana Dmitrologlo, doctor în științe fizice, prodecan al Facultății de Fizică și Inginerie;

11. Asociaţia Patronală Profesională în Domeniul Metrologiei şi Calităţii Produselor, reprezentată de dl Valeriu Savoi, președinte.

 

Copyright © 2019 Institutul de Standardizare din Moldova