print
Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru miere
18.04.2017

Anunţ privind intenția anulării standardelor moldovenești pentru miere

 Guvernul Republicii Moldova întreprinde paşi fermi în direcţia alinierii cadrului normativ în domeniul alimentar la practicile şi prevederile legislaţiei Uniunii Europene. Inclusiv, din 23.12.2016 a fost modificată Legea 420 din 21.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică, potrivit căreia domeniul produselor alimentare nu mai face obiectul Legii date şi principiilor descrise în aceasta. Astfel, domeniului alimentar nu i se mai aplică asemenea principii ca „standarde armonizate” (în trecut „standarde conexe”).

În aceeași ordine de idei, prin Hotărîrea Guvernului nr. 661 din 13.06.2007 cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice Miere naturală a fost transpusă Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea și conține toate cerințele necesare a fi respectate pentru plasarea pe piață a mierii – cerințe organoleptice, fizico-chimice, privind contaminanții, etichetarea, termene și condiții de păstrare, depozitare și transportare.

Totodată, autorităţile şi instituţiile responsabile trebuie să întreprindă toate acţiunile necesare punerii în aplicare şi implementării efective a prevederilor enunţate mai sus, iar Acordul de Asociere RM-UE stabileşte la art. 408 că odată cu transpunerea legislaţiei Uniunii Europene, Republica Moldova va anula prevederile şi practicile naţionale inconsistente.

Avînd în vedere faptul cele expuse, ISM a identificat standardul moldovenesc GOST 19792-2001 Мед натуральный. Технические условия care, la fel, descriue cerinţe pentru miere și care este concurent, inconsistent sau chiar contradictoriu cerinţelor Hotărîrii Guvernului nr. 661 din 13.06.2007.

Cerințele pentru miere, ce urmează a fi respectate pentu plasarea pe piață a acestea sunt exclusiv cele stabilite în Hotărîrea Guvernului nr. 661.

În contextul celor expuse mai sus, urmărind asigurarea implementării efective a legislaţiei sectoriale şi respectarea principiului inadmisibilităţii contradicţiei dintre standarde şi legislaţie, acţionînd în temeiul art. 4 lit. h) şi art.6 alin. (1) litera e) a Legii nr. 20 din 04.03.2016, ISM vă informează că intenționează să anuleze standardul respectiv din data de 01.06.2017.

Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspîndită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață. La fel, standardele anulate pot fi utilizate ca referință pentru fabricarea produselor pentru export spre țările în care standardul dat este valabil. Mai lulte despre aplicarea standardelor anulate puteți afla urmărind link-ul http://standard.md/public/files/2016/doc/LinAct.pdf.

 

Copyright © 2020 Institutul de Standardizare din Moldova