print
Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovenești originale din domeniul construcțiilor
21.08.2017

Anunţ cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovenești originale din domeniul construcțiilor

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) anunță inițierea procedurii de examinare periodică a standardelor moldovenești originale conform prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2017,,Elaborarea standardelor moldovenești”, care prevede că fiecare standard moldovenesc trebuie examinat periodic o dată la 5 ani.

Examinarea periodică a standardelor moldovenești se efectuează în scopul de a asigura:

a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;

b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;

c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;

d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

Standardele respective au fost transmise spre examinare în cadrul comitetului tehnic CT 51 „Materiale și articole de construcție”, dar oricare parte interesată poate să prezinte propuneri cu privire la confirmarea, modificarea, revizuirea sau anularea următoarelor standarde:

SM 240:2005 Şipcă pentru gard. Condiţii tehnice

SM 250:2004 Betoane celulare. Condiţii tehnice

SM 256:2004 Plăci de beton pentru faţade. Condiţii tehnice

SM 257:2004 Blocuri de beton pentru pereţi. Condiţii tehnice

SM 260:2005 Argilă naturală pentru prelucrare industrială. Condiţii tehnice

SM 267:2007 Amestecuri uscate de termoizolare pentru construcţii. Condiţii tehnice

SM 270:2008 Plăci de beton şi beton armat pentru trotuare. Condiţii tehnice

SM 271:2009 Stîlpi de spalier din beton armat necomprimat pentru vii. Condiţii tehnice

SM 301:2011 Elemente pentru împrejmuiri din beton armat. Condiţii tehnice .

 

Propunerile cu privire la confirmarea, modificarea, revizuirea sau anularea standardelor SM menționate mai sus le puteți transmite în adresa Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel.: 022 905 315, e-mail: eugenia.roman@standard.md, până la data de 15.09.2017.

Copyright © 2020 Institutul de Standardizare din Moldova