<![CDATA[Institutul de Standardizare din Moldova]]> http://www.standard.md/ 20.02.2019 ro http://www.standard.md/ Copyright (c) 2019 http://www.standard.md/BENEFICIILE STANDARDELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII <![CDATA[BENEFICIILE STANDARDELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII // Primii pași în standardizare]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=211&id=1581&t=/Biblioteca-on-line/Primii-pai-in-standardizare/BENEFICIILE-STANDARDELOR-PENTRU-INTREPRINDERILE-MICI-I-MIJLOCII/ Standardizarea ofera avantaje importante pentru mediul de afaceri, contribuind la î mbuna ta t irea calita t ii produselor s i serviciilor oferite, atragerea noilor client i s i deschiderea noilor piet e de desfacere, obt inerea avantajelor competitive sustenabile, precum s i la mics orarea costurilor, care se reflecta î n cres terea s i dezvoltarea afacerii.]]> 26.05.2015 11:44 Institutul Național de Standardizare prezintă standardul SM ISO 50001:2012 Sisteme de management al energiei. Cerințe si ghid de utilizare <![CDATA[Institutul Național de Standardizare prezintă standardul SM ISO 50001:2012 Sisteme de management al energiei. Cerințe si ghid de utilizare // Primii pași în standardizare]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=211&id=1651&t=/Biblioteca-on-line/Primii-pai-in-standardizare/Institutul-National-de-Standardizare-prezinta-standardul-SM-ISO-500012012-Sisteme-de-management-al-energiei-Cerinte-si-ghid-de-utilizare/ ]]> 07.04.2015 15:42 Studiu privind conflictualitatea standardelor moldovene <![CDATA[Studiu privind conflictualitatea standardelor moldovene // Primii pași în standardizare]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=211&id=1650&t=/Biblioteca-on-line/Primii-pai-in-standardizare/Studiu-privind-conflictualitatea-standardelor-moldovene/ Studiu privind conflictualitatea standardelor moldovene]]> 14.01.2015 13:53 Importanta standardelor pentru IMM-uri <![CDATA[Importanta standardelor pentru IMM-uri // Primii pași în standardizare]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=211&id=1646&t=/Biblioteca-on-line/Primii-pai-in-standardizare/Importanta-standardelor-pentru-IMM-uri/ ]]> 05.01.2015 11:33 Rolul Standardelor în afacerea Dvs. <![CDATA[Rolul Standardelor în afacerea Dvs. // Primii pași în standardizare]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=211&id=1649&t=/Biblioteca-on-line/Primii-pai-in-standardizare/Rolul-Standardelor-in-afacerea-Dvs/ ]]> 05.01.2015 11:32 Ghid de inițiere în activitatea de standardizare pentru experții implicați în lucrările comitetelor tehnice CEN <![CDATA[Ghid de inițiere în activitatea de standardizare pentru experții implicați în lucrările comitetelor tehnice CEN // Primii pași în standardizare]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=211&id=1647&t=/Biblioteca-on-line/Primii-pai-in-standardizare/Ghid-de-initiere-in-activitatea-de-standardizare-pentru-expertii-implicati-in-lucrarile-comitetelor-tehnice-CEN/ ]]> 05.01.2015 11:31 Drept de autor, standardele și Internetul <![CDATA[Drept de autor, standardele și Internetul // Primii pași în standardizare]]> http://www.standard.md/libview.php?l=ro&idc=211&id=1648&t=/Biblioteca-on-line/Primii-pai-in-standardizare/Drept-de-autor-standardele-i-Internetul/ ]]> 05.01.2015 11:30