• Prima   -  Despre ISM   -  Structura   -  Subdiviziunile ISM

  Subdiviziunile ISM

    Departament standardizare

  DEPARTAMENT STANDARDIZARE – asigură organizarea și desfășurarea activității de standardizare:

  • planificarea activității de standardizare;
  • asigurarea aprobării, modificării, anulării standardelor și prestandardelor naționale, inclusiv adoptării standardelor europene și internaţionale;
  • gestionarea comitetelor tehnice de standardizare.
  Eugenia ROMAN Șef departament 022 905-304 eugenia.roman@standard.md
  Gheorghe GANGURA Expert standardizare 022 905-321 gheorghe.gangura@standard.md
  Elena ȚIMBALIUC Expert standardizare 022 905-333 elena.timbaliuc@standard.md
  Angela HÎNCU Expert standardizare 022 905-323 angela.hincu@standard.md
  Irina SMOCVINA Specialist standardizare 022 905-322 irina.smocvina@standard.md
  Rodica SILOCI Specialist standardizare 022 905-324 rodica.siloci@standard.md 
  Elizaveta GÎLCA Specialist standardizare 022 905-324 elizaveta.gilca@standard.md
  Vera ȚURCANU Specialist standardizare 022 905-315 vera.turcanu@standard.md
  Lilia Luncă Redactor 022 905-315 lilia.lunca@standard.md
  Eugenia NICOLAENCO Manager bază de date 022 905-316


  eugenia.nicolaenco@standard

   

  Ana GAVRIL Operator bază de date 022 905-316 ana.gavril@standard.md
    Centrul Business Suport în Standardizare

  CENTRUL BUSINESS SUPORT ÎN STANDARDIZARE - asigură difuzarea standardelor, acordarea suportului informational și consultativ în materie de implementare a standardelor, instruire a părților interesate în domeniul standardizării, dar și pe linie de implementare a unor standarde aparte. Scopul principal al Centrului Business Suport în Standardizare este de a contribui la creșterea gradului de implementare a standardelor în activitatea părților interesate.

  Diana TITICA Şef centru 022 905-325 diana.titica@standard.md
  Nadejda BĂLĂNESCU Consultant 022 905-303

   

  nadejda.balanescu@standard.md

   

  Irina MUSTEA Consultant  022 905-307 irina.mustea@standard.md
    Departament comunicare și relații externe

  DEPARTAMENT COMUNICARE ȘI RELAȚII EXTERNE - asigură stabilirea și menținerea relațiilor de colaborare în domeniul standardizării pe plan naţional, regional şi internaţional, participarea ISM la diverse evenimente naționale și internaționale, precum și organizarea evenimentelor în cadrul ISM. Totodată, asigură comunicarea  eficientă şi transparentă în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea de standardizare. Promovează standardizarea.

  Ivan PASCAL Designer 022 905-341 nelu.pascal@standard.md
  Ecaterina GHELAS Specialist relații externe 022 905-320

  ecaterina.ghelas@standard.md

           
  Nadejda BORTA Specialist digital media 022 905-340 nadia.borta@standard.md
    Birou finanțe și logistică

  BIROU FINANȚE ȘI LOGISTICĂ  - asigură evidenţa contabilă şi raportării, integrităţii valorilor materiale şi eficienţei utilizării mijloacelor financiare alocate, precum şi planificarea necesarului de mijloace financiare. 

   Parascovia BOTEZATU Contabil-șef 022 905-305 parascovia.botezatu@standard.md 
    Manager oficiu
  Mihaela SLOBOZENCO Manager oficiu 022 905-300 mihaela.slobozenco@standard.md
    Administrator de clădire

  ADMINISTRATORUL DE CLĂDIRE - asigură condiţiile necesare pentru activitatea curentă a ISM prin aprovizionarea tehnico-materială, acordarea asistenţei tehnice şi organizatorice, precum şi evidenţa circulaţiei documentelor şi controlul asupra executării acestora.

  LUNIOV Valeriu

  Administrator clădire

   

  valeriu.luniov@standard.md