Comitetele tehnice naționale de standardizare sînt înființate la solicitarea părților interesate și aprobate prin hotărîrea ISM.

Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea echilibrată a părţilor interesate în domeniul respectiv, după caz: producători, vînzători, utilizatori, asociaţii de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), instituţii de cercetare-dezvoltare, de proiectare, de învăţămînt, laboratoare de încercări, organisme de certificare, asociaţii sau organizaţii profesionale, asociaţii de consumatori,  autorităţi de supraveghere a pieţei, precum şi autorităţile de reglementare a domeniului respectiv.

Reprezentant în comitetul tehnic este persoana juridică, în calitatea sa de parte interesată în lucrările de standardizare. Reprezentarea în comitetul tehnic a fiecărei părţi interesate se realizează prin intermediul unui singur specialist, numit în continuare membru al comitetului tehnic. Persoana delegată trebuie să deţină şi să poată demonstra următoarele competenţe: